Kezdőoldal


Minden tanév elején egyeztetjük munkatervünket, megkeressük a közös feladatokat, megfogalmazzuk célkitűzéseinket. Megtervezzük a feladatok ellátásához szükséges anyagi szükségleteinket. Elkészítjük a versenynaptárt, felülvizsgáljuk a versenyszabályzatot.

Havonta egy alkalommal megbeszélést tartunk, ezen kialakítjuk álláspontunkat az aktuális kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban. Kiosztjuk a közös programok megvalósításának feladatait, kijelöljük a felelősöket. Kicseréljük tapasztalatainkat. Ötletekkel, tanácsokkal segítjük egymás munkáját.

Egyre több azoknak a területeknek a száma, ahol a különböző munkaközösségek együttműködése valósul meg.

  • Módszertani pályázatot írunk ki pedagógusoknak Célunk a módszertani kultúra fejlesztése
  • Szakmai előadásokat szervezünk Célunk az oktatási gyakorlat magas szintű elméleti megalapozása, fejlesztése.
  • Különböző műveltségterületek, tantárgyak ismeretein alapuló versenyeket, vetélkedőket szervezünk (pl. az Európán át című verseny az idegen nyelvek és a földrajz, az informatikaverseny a nyelvek, a matematika és a magyar, a Múltidéző vetélkedő a történelem, magyar, ének, rajz tantárgyak ismereteire épül) Célunk a tantárgyak közötti kapcsolatok erősítése, az összehangolt ismeretszerzés fontosságának, a tudás eszközjellegének tudatosítása
  • Közös tanulmányi kirándulást tervezünk a humán munkaközösségek ill. a reál munkaközösségek tagjai számára Célunk a tapasztalatcsere, a közös gondolkodás segítése.
  • Tanév végén együtt szervezzük azt az ünnepélyes alkalmat, ahol a munkaközösségek kimagasló munkát végző tagjainak mondunk köszönetet.
  • Közösen szervezzük meg a tanulmányi versenyek győzteseit ünneplő Aranygálát